czwartek, 1 lutego 2018

O Giełdzie Szkół

Kolejna, 22. edycja Giełdy Szkół – EDUwybory 2018 za nami! Dziękujemy przedstawicielom szkół średnich i uczniom gimnazjów za liczny udział w imprezie.

W ciągu trzech dni, od 13 do 15 marca 2018 r. w holu hali MOSiR prezentowało się 18 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Chełma i powiatu chełmskiego oraz jedna z powiatu krasnostawskiego:
 • I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie 
 • II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie 
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie 
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie 
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Odział w Chełmie 
 • Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie 
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie 
 • Zespół Szkól Technicznych w Chełmie 
 • Zespól Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie 
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie 
 • Zespół Szkół w Siedliszczu - Liceum Ogólnokształcące 
 • Zespół Szkół w Dubience - Liceum Ogólnokształcące 
 • Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmie 
 • Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Chełmie 
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie 
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie 
 • Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie 
 • Bursa Szkolna w Chełmie 
Tegoroczną Giełdę Szkół odwiedziło ponad tysiąc gimnazjalistów z Chełma, powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Uczniowie kończący szkołę mieli możliwość uzyskania aktualnych informacji na temat zasad rekrutacji do szkół średnich, planowanych profilach klas, zajęciach pozalekcyjnych, możliwościach rozwijania własnych zainteresowań.

Uzupełnieniem rozmów ze starszymi kolegami były spotkania z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 i nr 2 w Chełmie oraz konsultacje z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie oraz Centrum Edukacji Młodzieży OHP w Chełmie. Opiekunowie klas otrzymali pakiet materiałów informacyjnych o szkołach biorących udział w akcji oraz informator z ofertą szkoleniową przygotowaną przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Chełmie. Mamy nadzieję, że impreza spełniła oczekiwania wszystkich uczestników i pomogła uczniom gimnazjów w podjęciu właściwych decyzji o dalszej drodze kształcenia. 

Uczestników Giełdy Szkół – EDUwybory 2018 prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam w organizacji kolejnej imprezy w przyszłym roku.

************************

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie zaprasza na 22. edycję Giełdy Szkół – EDUwybory 2018, która odbędzie się w dniach 13-15 marca (wtorek-czwartek) w godz. 8.30-14.00.

 Giełda Szkół to akcja znana w środowisku od ponad 20 lat, podczas której prezentowana jest kompleksowa oferta edukacyjna szkół średnich Chełma i okolic.

 Akcja adresowana jest do uczniów kończących gimnazjum, którzy stają przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia.
Tegoroczna edycja Giełdy Szkół odbędzie się w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej MOSiR przy ul. Granicznej 2A.

 Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, natomiast patronat medialny - Super Tydzień Chełmski oraz Radio Bon Ton.

                                                                                       Zapraszamy!